Když si děláme různé osobnostní testy, ať už pro sebe, nebo proto, že to vyžaduje budoucí zaměstnavatel, máme tendence se vylepšovat. Odpovídat na otázky podle hodnot, které má naše okolí. Nebo podle toho, co si myslíme, že bude chtít zaměstnavatel slyšet.

Nemusí to být ani vědomé. Prostě chceme potěšit a ukázat se v tom nejlepším světle.

Ve Worktestu se podvádět nedá. Ani vědomě, ani nevědomě. Dotazování neovlivňuje lidský faktor na straně dotazovaného ani dotazujícího. Worktest totiž sleduje a zkoumá nevědomé asociační vzorce. A má v tom obrovskou úspěšnost. Třeba s 95% jistotou určí, jestli se hodíte na nějakou pracovní pozici. A z 85 % přesně odhadne, jak se budete chovat pod zátěží.

Worktest používám při koučování i já. Moji klienti tak od začátku přesně vědí, kde jsou jejich silné stránky, o které se mohou opřít, a kde naopak rizika, která je dobrá ošetřit. Nejednou jsme tak ušetřili i několik hodin koučování, protože test odhalil vyčerpanost. Pokud nemáte energii a jste unavení, nemůžete dosáhnout svých cílů. Po aktivizaci a získání zpět ztracené síly jsme se mohli efektivně posunout k původnímu cíli a využít i testem potvrzené silné stránky.

A co víc, test měří aktuální stav! Krásně tedy ukazuje i změnu a posun v rozvoji jedince. Pokud tedy posilujeme danou oblast, máme tvrdá data o tom, jak jsme úspěšní a nakolik jsme cíle opravdu dosáhli.

Díky tomu se můžete dozvědět, jestli vám hrozí vyhoření, jak dobří obchodníci opravdu jste nebo jestli máte na to být dobrým leaderem. A můžete pomoci i svým dětem zorientovat se v tom, jakému oboru by se měly věnovat, popřípadě zda je pro ně vybraná škola ta pravá.

Proč právě Worktest?

  • Test založený na celostní tvarové psychologii GESTALT, funguje na podvědomé úrovni a nelze se v něm stylizovat či vylepšovat
  • Poskytuje komplexní přehled osobnosti, odhalí výjimečnost, talenty i rizikové stránky, na které je potřeba se zaměřit
  • Rozpoznání talentů a silných stránek je klíčové pro správný rozvoj, budoucí úspěšnou kariéru a povolání dítěte
  • Je jednoduchá a časově nenáročná, vyplnění testu zabere cca 15 minut, má vysokou objektivnost a přesnost

Jsem certifikovaný kouč oprávněný interpretovat výstupy psychodiagnostiky Worktest.

Pravidelně se i vzdělávám a účastním se workshopů a programů vedených autorkou psychodiagnostiky Worktest.

Odkaz na profil na stránkách worktest: https://www.worktest.cz/kouci/

Nejžádanější výstupy

Life balance

Hrozí vám riziko vyhoření?

Talent management

Jaké máte leadership kompetence?

Jak vybrat vybrat střední školu?

Jaká střední škola je vhodná pro tvé dítě?