Kolo rovnováhy reprezentuje 5 základních oblastí života. Ke každé oblasti se můžete stavět jako k celku a hodnotit jako oblast nebo si můžete doplnit jednu konkrétní věc z dané oblasti a hodnotit pouze tu.

ukázka kola rovnováhy

Každou oblast budete hodnotit v samostatném kroku a postupně budou hodnoty zaneseny do grafu. Po vyplnění všech oblastí si budete moci výsledný graf stáhnout.

Každou oblast prosím, ohodnoťte na stupnici od 1 do 10 podle celkové spokojenosti. Po přiřazení bodů k oblasti si, co nejvíce detailně napište, co reprezentuje daná hodnota a co byla 10.

Po vyplnění celého kola se zamyslete nad tím, kterou oblast budete v následujícím období rozvíjet a jakého výsledku chcete dosáhnout. Je lepší soustředit se na jednu oblast a tu opravdu posunout, než se věnovat všemu a mít minimální zlepšení všude. Zrovna tak stojí za zvážení, jestli se věnovat hodně nejslabší oblasti či raději věnovat úsilí oblasti, kde je za dané úsilí větší přínos.

Zvažte také, jak moc je pro vás posun v dané oblasti opravdu důležitý a jakou má prioritu.

A teď hurá, jdeme na to!