Showing 1 Result(s)

Agility koučink

Základem agility koučinku je důraz na vlastní zkoušení nebo přímo experimentování s akcí. Každé sezení končí výzvou k akci a na základě dosažených výsledků se po jejich vyhodnocení upravuje akce na další týden.