Agility koučink

Vlastní zkušenost je zkrátka neocenitelná.

Akce -> výsledek -> poučení -> úprava plánu -> Akce

Agility kouč? Ne, není to překlep. Nemyslím Agile kouč.

Agilní = hbitý, obratný a čilý, říká nám Ottův slovník naučný. Agility kouč, agilní kouč, je tedy ten, kdo podporuje obratnost, hbitost, proaktivní a prorůstový přístup.

Prostě taková opička. 🐒

Když začínáte s koučinkem, vycházíme z vašich předpokladů. Za nějaký čas po uvedení do praxe dostanete první výstupy. Potom je čas se zastavit, vyhodnotit, co funguje a co ne, a společně upravit další plány. Změna přinese nové výsledky, nové zhodnocení a nové změny. A tak pořád dokola.

V tom spočívá cesta za mistrovstvím: pilovat jednu aktivitu k dokonalosti, a pokud nefunguje, bez výčitek ji vyměnit za jinou. 
Podstatná je ale právě ta první akce. 
Nejdůležitější je začít – a pak upravovat. Odložit prokrastinaci, výmluvy a vyhýbavost.

💡 První krok ale můžete klidně od někoho převzít. Zkuste nastartovat svoji proměnu tím, že se po někom budete opičit. V dalších krocích už pak můžete vyhodnocení a přizpůsobení dalších aktivit upravit podle vlastní unikátnosti. Díky tomu můžete pomocí zpětné vazby rychle zavádět nové poznatky do praxe.