Kolo rovnováhy

Naše každodenní životy jsou složité a plné různých výzev. Často hledáme dokonalou „work-Life balance“, ale co kdybychom místo toho mohli využít již existujících nástrojů k dosažení rovnováhy mezi různými aspekty našeho života?

Můžeme si představit životní rovnováhu jako „Kolo rovnováhy„. Toto kolo symbolizuje různé části našeho života, jako je práce, rodina, zdraví, zábava, osobní rozvoj a mnoho dalšího. Namísto neustálého hledání nových řešení můžeme využít to, co máme.

Kolo rovnováhy nás učí využívat naše stávající schopnosti, dovednosti a zkušenosti k tomu, abychom lépe zvládali výzvy spojené s udržováním rovnováhy mezi různými aspekty života. Můžeme být kreativní a efektivní ve využívání toho, co máme k dispozici.

Přestaňte hledat nové řešení a začněte využívat své existující zdroje k tomu, abyste dosáhli rovnováhy ve svém životě. Kolo rovnováhy vám může pomoci najít cestu k šťastnému a naplněnému životu, aniž byste se neustále snažili znovu objevovat kolo.

Najděte svou cestu k rovnováze: Použijte Kolo rovnováhy

Každou oblast budete hodnotit v samostatném kroku a postupně budou hodnoty zaneseny do grafu. Po vyplnění všech oblastí si budete moci výsledný graf stáhnout.

Každou oblast prosím, ohodnoťte na stupnici od 1 do 10 podle celkové spokojenosti. Po přiřazení bodů k oblasti si, co nejvíce detailně napište, co reprezentuje daná hodnota a co byla 10.

Po vyplnění celého kola se zamyslete nad tím, kterou oblast budete v následujícím období rozvíjet a jakého výsledku chcete dosáhnout. Je lepší soustředit se na jednu oblast a tu opravdu posunout, než se věnovat všemu a mít minimální zlepšení všude. Zrovna tak stojí za zvážení, jestli se věnovat hodně nejslabší oblasti či raději věnovat úsilí oblasti, kde je za dané úsilí větší přínos.

Zvažte také, jak moc je pro vás posun v dané oblasti opravdu důležitý a jakou má prioritu.

A teď hurá, jdeme na to!