Showing 2 Result(s)

Škála

Základní nástroj, ale pořád perfektně funkční. Umíme ho používat v dotaznících a hodnocení, ale při práci na svých cílech či s ostatními často sklouzáváme k polarizaci.

Kolo rovnováhy

Kolo rovnováhy reprezentuje 5 základních oblastí života. Ke každé oblasti se můžete stavět jako k celku a hodnotit jako oblast nebo si můžete doplnit jednu konkrétní věc z dané oblasti a hodnotit pouze tu.