Koučovací karty

Koučovací karty jsou zážitková kreativní metoda pro jednotlivce i týmy, zakládající se na projekci podvědomí, otevírá nové komplexní perspektivy a rozšiřuje naše obvyklé vědomí, které často zůstává omezeno na pouhých 5 procent.

Tato metoda se osvědčuje při řešení kreativních procesů, jako je utváření osobních a týmových vizí, generování nových nápadů a stanovování strategických cílů a priorit. Kromě toho má terapeutický potenciál a propojuje emoce a podvědomí, což vede k posílení sebedůvěry, zlepšení komunikace a posílení vztahů nejen k sobě, ale i k ostatním.

Metoda je snadno použitelná pro skupiny až do počtu 65 osob najednou, což ji činí vhodnou pro široké spektrum pracovních situací.

Zároveň lze vést workshop on-site i plně on-line.

Jak to funguje

Díky použití projektivního rozvoje a koučovacích karet můžete odhalit dosud skrytá slepá místa a ponořit se do hloubky problému nebo naopak získat nadhled a pochopit celkový kontext. Metoda vyniká v odosobnění se od problému a následném hledání kreativních přístupů k jeho řešení. Je vynikajícím doplňkem koučování a workshopů.

Workshop je vhodné zaměřit na konkrétní téma, s cílem dosáhnout jasných výstupů pro následné zlepšení klíčových oblastí, jako jsou:

 • procesy
 • obchod
 • zákazníci
 • technická řešení
 • péče o klienty
 • projektové řízení
 • řešení konfliktů
 • argumentace, námitky a další.

Důraz je kladen na nalezení efektivních postupů nebo konkrétních užitečných nápadů a inovací skrze kreativitu.

Typizované workshopy

Kdo skutečně jsem?

Na tomto workshopu objevíte, v čem spočívá vaše jedinečnost. Odhalíte své silné stránky a zároveň i obavy, které vám brání je využít.

Když se spoléháte jen na otázky, odhalíte maximálně 10 %. Pokud zapojíte i podvědomí, dokážete poznávat a využít celý svůj potenciál. Objevte i to, co je skryté před vámi i vašimi blízkými a získejte větší sebedůvěru.

Komunikace

Podíváme se na komunikace trhu jiným pohledem. Jakou komunikaci vlastně vítám já a co očekávám. Jaká komunikace mi vadí a je mi naopak nepříjemná. Vzájemná diskuze s kolegy a odosobnění nad kartami pomáhá nastavit transparentní prostředí a zlepšuje tak i samotnou komunikaci.

Tvorba vize

Tento workshop vám pomůže objevit vaši vizi. Vizi s velkým V, vaše silné „proč“.

Správná vize s námi rezonuje. Opravdu je rozdíl postupovat jen na základě rozumu, nebo objevit svůj smysl pomocí emocí a podvědomí. Vnitřně už totiž víme, co chceme, jen to stačí přenést do vědomí a nechat rozum se s naší vizí seznámit.

V čem je workshop jiný?

Koučovací karty mění způsob, jakým probíhají workshopy. Tyto karty nabízejí interaktivní a podnětný zážitek pro účastníky, což se liší od tradičních workshopů a tréninků několika způsoby:

 1. Zapojení opravdu všech: Koučovací karty zpřístupňují prostor pro aktivní účast všech účastníků. Místo pasivního naslouchání se všichni zapojují do procesu, což podporuje pocit spoluvlastnictví a angažovanosti.
 2. Vzájemné sdílení, naslouchání a dialog: Karty podněcují diskuzi a sdílení myšlenek a zkušeností mezi účastníky. To vytváří prostředí pro otevřený dialog a vzájemné porozumění.

3. Propojení kreativní a logické části mozku: Koučovací karty obvykle obsahují otázky a podněty, které vyžadují kreativní myšlení a podporují nekonvenční přístupy. Tím se podporuje nalézání inovativních řešení a myšlenek „out of the box“.

4. Zapojení emoční stránky lidí: Karty mohou vyvolávat emocionální reakce a povzbuzovat k reflexi. To umožňuje účastníkům lépe porozumět svým emocím a projevit je, což má pozitivní vliv na týmovou dynamiku a empatii.

5. Posilování teamových vazeb: Workshop s koučovacími kartami může být skvělým prostředkem k posílení vztahů v týmu. Účastníci spolupracují na řešení problémů a sdílení myšlenek, což může vytvořit silnější pouta mezi členy týmu.

Proces přípravy

 1. Společná definice cílů a přínosů workshopu
 2. Design a příprava workshopu
 3. Odsouhlasení zadání
 4. Vlastní workshop
 5. Vyhodnocení

Na svých workshopech používám primárně Koučovací karty a hry firmy Points-of-You.

Certifikace

Jsem také certifikovaný průvodce workshopy Point of You, který mě opravňuje k vedení L1 workshopů a zpřístupnění světa Koučovacích Karet novým Explorerům. Je vyústěním prokázáním teoretických znalostí, prokázáním praxe i projitím patřičných výcviků.

Originál certifikátu je zde: https://courses.points-of-you.com/certificates/ah40vqvxvs