Kdo skutečně jsem?

Na tomto workshopu objevíte, v čem spočívá vaše jedinečnost. Odhalíte své silné stránky a zároveň i obavy, které vám brání je využít.

Když se spoléháte jen na otázky, odhalíte maximálně 10 %. Pokud zapojíte i podvědomí, dokážete poznávat a využít celý svůj potenciál. Objevte i to, co je skryté před vámi i vašimi blízkými a získejte větší sebedůvěru.

Workshop je určen pro 1 až 16 účastníků a je možný ve formě on-site i on-line.

Délka workshopu: 2,5 hodiny